Hlavní obsah

occasion [ɔkazjɔ̃]

Vyskytuje se v

faire: L'occasion fait le larron.Příležitost dělá zloděje.

saisir: saisir l'occasion par les cheveuxchytit příležitost za pačesy

taire: manquer une belle occasion de se taireříct co nevhod

auto: voitures d'occasionojetá auta

důvod: motif de (faire) qqch, occasion de qqch důvod k čemu

podnět: donner l'occasion de qqch, donner lieu à qqchzavdat podnět k čemu

příležitost: saisir une occasionvyužít příležitost

všechen, všechna, všechno: en toute occasionza všech okolností

známost: liaison d'occasionnáhodná známost

ztracený: occasion perdueztracená příležitost

chytit: sauter sur l'occasionchytit příležitost za pačesy

pačesy: saisir l'occasion par les cheveuxchytit příležitost za pačesy

vynechat: ne pas manquer une seule occasion de faire qqchnevynechat jedinou příležitost k čemu

zloděj: L'occasion fait le larron.Příležitost dělá zloděje.

occasion: voiture d'occasionojetý vůz