Hlavní obsah

mina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výbušná nálož) mine fplovoucí/nášlapná minamine f flottante/antipersonnel
  2. (chodbička v listu) galerie f

Vyskytuje se v

mine: minesmimika, posunky, gesta

mouilleur: mouilleur de minesminonoska loď na kladení min

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

mine: hovor. mine de rienjakoby nic

mouillage: mouillage des mineskladení (podmořských) min

pas: pas à paskrok za krokem, co noha nohu mine

plomb: mine de plombgrafit, tuha

cuire: laisser cuire vingt minutesnechat vařit dvacet minut

de: retarder de cinq minuteszpozdit se o pět minut

en: en dix minutesza deset minut

cinq: Il était moins cinq.Bylo za pět (minut) dvanáct. nejvyšší čas

mine: faire mine de...dělat, že...

mine: ne pas payer de minenevypadat sympaticky

důlní: důlní inženýringénieur des mines

hlubinný: hlubinný důlmine souterraine

minout se: minout se povolánímmanquer sa vocation

minuta: minuta tichaminute de silence

obličej: udělat kyselý obličejfaire triste mine

ruda: hutn. chudá rudaminerai pauvre

ruda: geol., hutn. železná rudaminerai de fer

železný: geol. železná rudaminerai ferreux

napřed: Hodinky jdou o pět minut napřed.La montre avance de cinq minutes.

pár: za pár minutdans quelques minutes, v průběhu en quelques minutes

minout: jít co noha nohu minemarcher pied à pied

minuta: co pět minuttoutes les cinq minutes

natáhnout: natáhnout obličejallonger sa mine

zvláštní: Nedělá zvláštní dojem.Il ne paie pas de mine.