Hlavní obsah

marre [maʀ]

Příslovce

  • en avoir marre hovor.de qqn/qqch mít koho/čeho dost/plné zubyJ'en ai marre.Mám toho plné zuby.

Vyskytuje se v

marron: tirer les marrons du feu pour qqntahat za koho kaštany z ohně

dost: en avoir marre de qqn/qqchmít koho/čeho dost

hlína: C'est marrant !To je ale hlína!

plný: en avoir marre de qqn/qqchmít koho/čeho plné zuby

po: en avoir marre de qqn/qqchexpr. mít koho/čeho až po krk

zub: en avoir marre de qqn/qqchmít koho/čeho plné zuby

marre: en avoir marrede qqn/qqch mít koho/čeho dost/plné zuby