Hlavní obsah

entendu [ɑ̃tɑ̃dy]

Vyskytuje se v

entendu: bien entenduovšem, samozřejmě, zajisté

raison: entendre raisondát si říct

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

sous-entendre: Il est sous-entendu que...Rozumí se, že...

cause: La cause est entendue.Řízení je skončeno.

mouche: On aurait entendu une mouche voler.Bylo by (bývalo) slyšet padnout špendlík.

entendre: entendre parler de qqchdoslechnout se co