Hlavní obsah

décidé [deside]

Vyskytuje se v

décider: se déciderà (faire) qqch rozhodnout se k čemu, (u)dělat co

décider: se déciderpour qqch rozhodnout se, odhodlat se pro co, vybrat si co

décider: Ils ont décidé de partir.Rozhodli se odjet.

soutenir: Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.

rychle: rychle se rozhodovatêtre prompt à se décider