Hlavní obsah

résolu [ʀezɔly]

Vyskytuje se v

résoudre: se résoudrerozpustit se, rozložit se

problème: résoudre un problèmevyřešit problém

supposer: supposer le problème résolupředpokládat, že je problém vyřešený

obtížně: problème difficile à résoudreobtížně řešitelný problém

odhodlaný: être résolu à faire qqchbýt odhodlaný udělat co

problém: problème difficile à résoudreobtížně řešitelný problém

snadno: problème facile à résoudresnadno řešitelný problém

vyřešit: résoudre une équationmat. vyřešit rovnici