Hlavní obsah

dépenser [depɑ̃se]

Tranzitivní sloveso

  1. utratit, vyd(áv)at penízene pas dépenser un souneutratit ani halíř
  2. spotřebo(vá)vat energii, benzín ap.
  3. přen.vynaložit úsilí, energii

Vyskytuje se v

dépense: couvrir les dépensespokrý(va)t náklady

divers: dépenses diversesrůzné (drobné) výdaje

égayer: s'égayer aux dépenses de qqn(po)bavit se na čí účet

fou: dépenser un argent fouutratit hrozné peníze

menu: menues dépensesnepatrné výdaje

regarder: regarder à la dépensepočítat každou korunu

compressible: dépenses compressiblesredukovatelné výdaje

face: faire face à une dépensekrýt výlohy

kompenzace: compensation des dépenseskompenzace výloh

mimořádný: dépenses extraordinairesmimořádné výdaje

náklad: couvrir les dépensespokrý(va)t náklady

seškrtat: sabrer le budget/les dépensesekon. seškrtat rozpočet/výdaje

utratit: dépenser jusqu'à son dernier souutratit do posledního halíře

výdaj: menues dépenses drobné výdaje

dépenser: ne pas dépenser un souneutratit ani halíř