Hlavní obsah

criant [kʀijɑ̃ˌ kʀijɑ̃t]

Vyskytuje se v

criée: vente à la criée, Criéedražba, aukce

casse-cou: crier casse-cou à qqnvarovat koho před nebezpečím

percer: crier à percer le tympanřvát, až praskají bubínky

tête: crier à tue-têtekřičet z plných plic

crier: Il crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.

crier: crier des injures à qqnnadávat komu

crier: crier vengeancevolat po pomstě

tue-tête (à): crier à tue-têtekřičet z plných plic

gare: sans crier garebez upozornění, bez výstrahy

miracle: crier (au) miraclebýt u vytržení, žasnout

misère: crier misèrebědovat, naříkat si

perdu: crier comme un perdukřičet jako posedlý

possédé: crier comme un possédékřičet jako pominutý

putois: crier comme un putoiskřičet jako pavián

bubínek: řvát, až praskají bubínkycrier à percer le tympan

důkaz: jasný důkazpreuve criante

řvát: řvát, až to rve ušicrier à percer les oreilles

kručet: Kručí mi v žaludku.Mon estomac crie famine.

hrdlo: křičet z plna hrdlacrier à pleine gorge

pavián: řvát jako paviáncrier comme un putois

rámeček: To si za rámeček nedá.Il n'ira pas le crier sur les toits.

tur: řvát jako turcrier comme un putois

vykřičet: vykřičet co do světacrier qqch au monde

vytroubit: vytroubit co do světacrier qqch sur les toits