Hlavní obsah

commune [kɔmyn]

Podstatné jméno ženské

  1. obec
  2. hist.komuna Pařížská

Vyskytuje se v

marché: Marché communSpolečný trh EHS

mesure: commune mesurespolečná míra, společný jmenovatel i přen.

tronc: tronc communspolečný základ/původ i přen.

dénominateur: dénominateur communspolečný jmenovatel i přen.

transport: transports en communhromadná doprava

appartenir: appartenir à qqn en communbýt společným majetkem koho

circonvoisin: communes circonvoisinessousední obce

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

suivre: suivre l'opinion communedát na všeobecné mínění

břečťan: lierre communbřečťan popínavý

dělitel: le plus grand commun diviseurnejvětší společný dělitel

dolní: Chambre basse, v Anglii Chambre des communes, les CommunesDolní sněmovna

doprava: transports en commun/publicshromadná doprava

jasan: frêne communbot. jasan ztepilý

jméno: nom communjméno obecné

kapr: carpe communekapr obecný

letopočet: après Jésus-Christ, de notre ère, de l'Ère communenašeho letopočtu

obecný: nom communling. obecné jméno

obyčejný: mortel communobyčejný smrtelník

příslušenství: parties communes (d'un appartement)společné příslušenství (bytu)

rozum: bon sens , sens commun, saine raison zdravý rozum

smrtelník: commun des mortelsobyčejný smrtelník

smrž: morille communesmrž jedlý

společný: Marché communSpolečný trh Evropských společenství

tis: if communtis obecný

vlastnit: posséder qqch en commun avec qqnvlastnit co společně s kým

hromadný: transports en commun/publicshromadné dopravní prostředky

jmenovatel: dénominateur communspolečný jmenovatel

stranit: faire cause commune avec qqnstranit komu

commun: en communspolečně, pohromadě, dohromady