Hlavní obsah

circonstance [siʀkɔ̃stɑ̃s]

Podstatné jméno ženské

  1. okolnostzvláště v mn. č.ling. complément de circonstancepříslovečné určenípráv. circonstances f pl aggravantes/atténuantespřitěžující/polehčující okolnosti
  2. circonstances situace, okolnosti
  3. de circonstance příležitostný

Vyskytuje se v

circonstance: circonstancessituace, okolnosti

complément: complément de circonstancepříslovečné určení

énumérer: énumérer les circonstancesvyjmenovat okolnosti

régler: régler sa conduite sur les circonstancespřizpůsobit své jednání okolnostem

gré: au gré des circonstancespodle okolností

okolnost: en toute circonstance, en tout état de causeza všech okolností

příležitost: dans/pour la circonstance de qqchpři/u příležitosti čeho

přizpůsobit: régler sa conduite sur les circonstancespřizpůsobit své jednání okolnostem

atténuant: circonstances atténuantespolehčující okolnosti