Hlavní obsah

complément [kɔ̃plemɑ̃]

Podstatné jméno mužské

  1. dodatek, doplněk
  2. ling.rozvíjející větný člencomplément d'objetpředmětcomplément de circonstancepříslovečné určení
  3. mat.komplement doplněk k dané množině

Vyskytuje se v

objet: complément d'objetpředmět přímý, nepřímý ap.

attribution: complément d'attributionnepřímý předmět

circonstance: ling. complément de circonstancepříslovečné určení

direct: complément (d'objet) directpředmět přímý

indirect: ling. complément d'objet indirectnepřímý předmět

agent: ling. complément d'agentčinitel, původce děje

předmět: complément (d'objet) direct/indirectling. předmět přímý/nepřímý

přímý: complément (d'objet) directling. předmět přímý

příslovečný: complément circonstancielling. příslovečné určení

původce: complément d'agent, agent du procèsling. původce děje

complément: complément d'objetpředmět