Hlavní obsah

aider [ede]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn (à faire qqch) pomoci komu (s čím)
  2. à qqch (na)pomoci čemu, přispět k čemu k rozvoji ap.

Vyskytuje se v

aider: s'aiderde qqch (vy)pomoci si čím, použí(va)t co

maçon: aide-maçonzednický podavač

ciel: Aide-toi, le ciel t'aidera.Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.

pomocnice: aide ménagèrepomocnice v domácnosti

prospěch: aider la causebýt ku prospěchu věci

hodněkrát: Elle m'a plusieurs fois aidé(e).Hodněkrát mi pomohla.

moct: Pourriez-vous m'aider ?Mohl byste mi pomoci?

nápomocný: Je peux vous aider ?Mohu vám být nějak nápomocen?

pomoct: Pouvez-vous m'aider ?Můžete mi pomoci?

proto: Il l'a fait pour l'aider.Udělal to proto, aby mu pomohl.

s, se: Je t'aiderai avec plaisir.S radostí ti pomohu.

nelenit: À qui se lève matin, Dieu aide et prête la main.Komu se nelení, tomu se zelení.

aide: aidesnepřímé daně před Velkou francouzskou revolucí