Hlavní obsah

aider [ede]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn (à faire qqch) pomoci komu (s čím)
  2. à qqch (na)pomoci čemu, přispět k čemu k rozvoji ap.

Vyskytuje se v

aide: aidesnepřímé daně před Velkou francouzskou revolucí

aide: aides(jezdecké) pomůcky, (jezdecké) pobídky

aide: aide en lignehorká linka, hot line

aide: aide socialesociální dávka

maçon: aide-maçonzednický podavač

ciel: Aide-toi, le ciel t'aidera.Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.

pomocnice: pomocnice v domácnostiaide ménagère

prospěch: být ku prospěchu věciaider la cause

hodněkrát: Hodněkrát mi pomohla.Elle m'a plusieurs fois aidé(e).

moct: Mohl byste mi pomoci?Pourriez-vous m'aider ?

nápomocný: Mohu vám být nějak nápomocen?Je peux vous aider ?

pomoct: Můžete mi pomoci?Pouvez-vous m'aider ?

proto: Udělal to proto, aby mu pomohl.Il l'a fait pour l'aider.

s, se: S radostí ti pomohu.Je t'aiderai avec plaisir.

nelenit: Komu se nelení, tomu se zelení.À qui se lève matin, Dieu aide et prête la main.