Hlavní obsah

aider [ede]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn (à faire qqch) pomoci komu (s čím)
  2. à qqch (na)pomoci čemu, přispět k čemu k rozvoji ap.

Vyskytuje se v

aider: s'aiderde qqch (vy)pomoci si čím, použí(va)t co

maçon: aide-maçonzednický podavač

ciel: Aide-toi, le ciel t'aidera.Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.

aide: aidesnepřímé daně před Velkou francouzskou revolucí