Hlavní obsah

accepté [aksεpte]

Vyskytuje se v

accepter: accepter defaire qqch svolit k čemu

défi: accepter le défipřijmout výzvu, zvednout hozenou rukavici přen.

invitation: accepter une invitationpřijmout pozvání

restriction: accepter qqch avec (des) restrictionspřijmout co s výhradami

plaisir: J'accepte avec plaisir.S radostí přijímám.

veuillez: Veuillez accepter mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

nabídka: accepter une propositionpřijmout nabídku

pozdrav: Veuillez accepter/Avec mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

přiznat: accepter la paternité d'un enfantpřiznat otcovství

výhrada: accepter qqch avec (des) réservespřijmout co s výhradami

přijmout: accepter une propositionpřijmout nabídku

soustrast: Je vous prie d'accepter mes sincères condoléances.Upřímnou soustrast.