Hlavní obsah

čestné

Vyskytuje se v

legie: řád Légion d'honneurČestná legie

kolo: tour d'honneurčestné kolo okruh vítěze

občan: citoyen d'honneurčestný občan

slovo: donner sa parole (d'honneur)dát (čestné) slovo

uznání: mention honorablečestné uznání

dát: donner sa parole d'honneur à qqndát komu (čestné) slovo

chevalier: chevalier de la Légion d'honneurrytíř Čestné legie

cour: cour d'honneur (d'un château)hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)

honneur: cour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůr

honorifique: à titre honorifiquez čestného titulu, čestný předseda ap.

table: le haut bout de la tablečestné místo u stolu

čestný: déclaration sur l'honneurčestné prohlášení