Hlavní obsah

vrátit

Vyskytuje se v

co: jen co se vrátíen cuanto vuelva

jak: Jak se vrátím, zavolám ti.En cuanto vuelva, te llamaré.

možná: Možná se zítra vrátím.A lo mejor vuelvo mañana.

nazpět: vrátit nazpět při placenídar el cambio/ la vuelta

vrátit se: Hned se vrátím.Vuelvo enseguida.

za: vrátit se za chvílivolver dentro de/en un rato