Hlavní obsah

souhlasit

Vyskytuje se v

vynutit si: vynutit si čí souhlaslograr por fuerza el acuerdo de algn

vyžádat si: vyžádat si souhlas kohoexigir el permiso de algn

mlčet: Kdo mlčí, souhlasí.Quien calla, otorga.

acorde: estar acorde en/con algsouhlasit s čím, být zajedno v čem

acuerdo: estar de acuerdo con alg(n)souhlasit s kým/čím

conforme: estar conforme con alg(n)souhlasit s kým/čím

desacuerdo: estar en desacuerdonesouhlasit, neshodnout se

callar: Quien calla, otorga.Kdo mlčí, souhlasí.