Hlavní obsah

prueba

Vyskytuje se v

evacuar: dát důkaz, provést zkoušku čehoevacuar prueba de alg

fuego: zkouška ohněmprueba de fuego

impacto: nárazová zkouška, crashtestprueba de impacto

paternidad: zkouška otcovstvíprueba de la paternidad

piloto: zkušební pilotpiloto de pruebas

prueba: prokázání otcovstvíprueba de la paternidad

paciencia: zkoušet trpělivostprobar la paciencia

břemeno: práv. důkazní břemenocarga de la prueba

dechový: dechová zkouška na alkoholprueba de alcoholemia

lhůta: zkušební lhůta v práciperíodo /plazo de prueba

nedostatek: práv. nedostatek důkazůfalta de pruebas

nepřímý: práv. nepřímý důkazprueba indirecta

nouze: práv. důkazní nouzefalta de pruebas

pevnost: tech. zkouška pevnostiprueba de rotura

pokus: metoda pokusu a omylumétodo de prueba y error

skládat: skládat zkouškuexaminarse, hacer prueba

talentový: talentová zkouškaprueba /examen de talento

test: med. jaterní testypruebas hepáticas

tlakový: tlaková zkouškaprueba de presión

zatěžkávací: zatěžkávací zkouškaprueba de carga, přen. prueba de fuego

zkoušet: zkoušet štěstíprobar suerte

zkouška: dechová zkouška na alkoholprueba de alcoholemia

zkusit: zkusit štěstíprobar suerte

zkušební: zkušební dobaperíodo de prueba

důkaz: jako důkaz, na důkaz čehoen prenda/como prueba de alg, para demostrar alg

jaterní: jaterní testypruebas hepáticas

stát: To stojí za zkoušku.Vale la pena probarlo.

sám: sám si zkusitprobar en carne propia, probar su propia medicina, tocar de cerca