Hlavní obsah

důkaz

Vyskytuje se v

nedostatek: práv. nedostatek důkazůfalta de pruebas

nepřímý: práv. nepřímý důkazprueba indirecta

evacuar: evacuar prueba de algdát důkaz, provést zkoušku čeho

prenda: en prenda de algjako důkaz, na důkaz čeho