Hlavní obsah

důkaz

Vyskytuje se v

nedostatek: práv. nedostatek důkazůfalta de pruebas

nepřímý: práv. nepřímý důkazprueba indirecta

evacuar: dát důkaz, provést zkoušku čehoevacuar prueba de alg

prenda: jako důkaz, na důkaz čehoen prenda de alg

důkaz: jako důkaz, na důkaz čehoen prenda/como prueba de alg, para demostrar alg