Hlavní obsah

právní

Přídavné jméno

  • legal, jurídicoprávní moc nad čímlegislación f vigente sobre algprávní normynormas f pl jurídicasprávní řádordenamiento m jurídico

Vyskytuje se v

institut: (právní) institutsoubor právních norem instituto jurídico

neschopnost: práv. právní neschopnostimposibilidad física

ochrana: právní ochranaprotección legal/jurídica

pojem: práv. právní pojemnoción jurídica

poměr: práv. pracovní/právní poměrrelación laboral/jurídica

předpis: práv. právní předpisprecepto legal

případ: právní případasunto legal

stát: demokratický/právní státEstado democrático/de derecho

status: právní statussituación legal

úkon: práv. právní úkonacto jurídico

vědomí: právní vědomíconciencia jurídica

vztah: práv. právní vztahrelación jurídica

základ: právní základbase jurídica

zástupce: právní zástupceabogado , procurador

zástupkyně: právní zástupkyněabogada , procuradora