Hlavní obsah

málem

Vyskytuje se v

méně: mnohem méněmucho menos

méně: více či méněmás o menos

propečený: málo propečenýpoco cocido/asado/hecho

být: Ovoce je málo.Hay poca fruta.

málo: Málo mluví.Habla poco.

málo: málo mlékapoca leche

málo: Máme málo peněz.Tenemos poco dinero.

málo: příliš málodemasiado poco

méně: méně kvalitníde calidad inferior

nejméně: co nejménělo menos posible

nejméně: Tys toho donesl nejméně.Eres el que ha traído menos.

nejméně: nejméně důležitýde menor importancia

peníze: Mám málo peněz.Tengo poco dinero.

vyletět: málem vyletět kdo z kůžedar un ataque a algn, estar algn fuera de sí

corto: estar corto de algmít nedostatek/málo čeho

escaso: andar escaso de dineromít málo peněz, nebýt při penězích

menos: cada vez menosčím dál méně

menos: cuanto menos..., más...čím méně..., tím více...

menos: en menos deza méně než

menos: nada menos quene méně než, nic menšího než zdůraznění

momento: en el momento menos pensadozrovna když to člověk nejméně čeká

nada: nada menos quene méně než, nic menšího než zdůraznění

haber: Hay poca gente.Je tam málo lidí.