Hlavní obsah

cuadrado

Podstatné jméno mužské

  1. geom.čtverec
  2. mat.druhá mocninaelevar al cuadradoumocnit na druhou

Vyskytuje se v

cuadrado: druhá odmocnina, kvadratický kořenraíz cuadrada

centímetro: centimetr čtvereční/krychlovýcentímetro cuadrado/cúbico

elevar: umocnit na druhouelevar al cuadrado

kilómetro: kilometr čtverečníkilómetro cuadrado

mágico: magický čtverecmat. cuadrado mágico

metro: metr čtverečnímetro cuadrado

raíz: druhá odmocninaraíz cuadrada

centimetr: čtvereční centimetrcentímetro cuadrado

čtvereční: metr čtverečnímetro cuadrado

deska: palubní/přístrojová deskacuadro de mandos/salpicadero

magický: magický čtvereccuadrado mágico

metr: metr čtverečnímetro cuadrado

na: umocnit na druhouelevar al cuadrado

obraz: živý obrazcuadro vivo

obsah: geom. obsah čtvercesuperficie del cuadrado

odmocnina: druhá/třetí/čtvrtá odmocninaraíz cuadrada/cúbica/cuarta

palubní: palubní deska auta ap.salpicadero , panel de instrumentos, cuadro de mandos

přístrojový: přístrojová deskacuadro de mandos

stopa: čtvereční stopapie cuadrado

decimetr: decimetr čtverečnýdecímetro cuadrado

mocnina: druhá mocninasegunda potencia , cuadrado

cabeza: pedant, nepružný člověkcabeza cuadrada