Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) habla f, lenguaje morgány řečiórganos m articulatorios
  2. (způsob vyjadřování) habla f, lenguaje m, expresión f oralvada řečidefecto m de pronunciación
  3. (jazyk) lengua f, idioma m, lenguaje mmateřská/cizí řečlengua f materna/extranjeraúřední řečidioma m oficialznaková řečlengua f de signos
  4. (hovor) habla f, discurso m(rozhovor) conversación fling. přímá/nepřímá řečestilo m directo/indirecto
  5. (projev) discurso m, oración fobranná řečapología fpronést řečdeclamar, orar, perorarzahajovací/závěrečná řečpalabras f pl inaugurales/finales
  6. (styl) estilo m, lenguaje m
  7. řeči hovor.(klepy) coplas f pl, habladurías f plnedat na babské řečino hacer caso de las habladuríaspřijít do řečícaer en poder de las lenguas

Vyskytuje se v

nepřímý: ling. nepřímá řečestilo indirecto

přímý: ling. přímá řečestilo directo

znakový: znaková řečlengua /lenguaje de signos, lengua de señas

pořádný: nebýt pořádná řeč s kýmno entender algn de razones

skočit: skočit do řeči komuinterrumpir a algn

stát: mluvit, aby řeč nestálahablar por hablar/para mantener la conversación

ztratit: ztratit řeč nevědět, co říctenmudecer

řeč: řečiklepy coplas , habladurías