Hlavní obsah

zdravit

Vyskytuje se v

ublížení: práv. ublížení na zdravíтеле́сное поврежде́ние

zdraví: Na zdraví!За ва́ше здоро́вье!

číše: pozvednout číši na zdravíподня́ть бока́л за здоро́вье

dbát: dbát o své zdravíзабо́титься о своём здоро́вье

hazardovat: hazardovat se zdravímрискова́ть здоро́вьем

ničit: ničit (si) zdravíпо́ртить/гро́бить (своё) здоро́вье

pamatovat (si): Pamatujte na své zdraví.По́мните о своём здоро́вье.

pít: pít na zdraví hostiteleпить за здоро́вье хозя́ина

podlomený: podlomené zdravíнадло́мленное здоро́вье

podlomit: podlomit si zdravíрасстро́ить здоро́вье

přeptat se: přeptat se na zdravíспроси́ться о здоро́вье

připít: připít si na zdravíвы́пить за здоро́вье

šetřit: šetřit si zdraví/oči/sílyбере́чь здоро́вье/глаза́/си́лы

škodit: Kouření škodí zdraví.Куре́ние вреди́т здоро́вью.

škodlivý: zdraví škodlivýвре́дный для здоро́вья

vypadat: Vypadá zdravě.Он вы́глядит здо́рово., У него́ здоро́вый вид.

zdravě: zdravě žítжить здоро́во

zničit: zničit si zdravíиспо́ртить (своё) здоро́вье

čistota: Čistota půl zdraví.Чистота́ - зало́г здоро́вья.

kouření: Kouření škodí zdraví.Куре́ние вреди́т здоро́вью.

вы́пить: připít si na zdraví/přátelstvíвы́пить за здоро́вье/дру́жбу

лошади́ный: pevné zdravíлошади́ное здоро́вье

вреди́ть: Kouření škodí zdraví.Куре́ние вреди́т здоро́вью.

вре́дный: zdraví škodlivýвре́дный для здоро́вья

губи́тельный: zdraví škodlivéгуби́тельно для здоро́вья

для: zdraví škodlivéвре́дно для здоро́вья

пить: pít na zdravíпить за здоро́вье

поврежде́ние: těžké ublížení na zdravíтяжёлое теле́сное поврежде́ние

разру́шить: podlomit zdravíразру́шить здоро́вье

расстро́ить: podlomit si zdravíрасстро́ить здоро́вье

сохрани́ть: udržet si zdravíсохрани́ть здоро́вье

хру́пкий: chatrné zdravíхру́пкое здоро́вье

здоро́вье: Na zdraví!За здоро́вье!