Hlavní obsah

vůči

Vyskytuje se v

odpovědnost: odpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.отве́тственность тре́тьей стороны́

posílit: Euro posílilo vůči dolaru.Е́вро укрепи́лся по отноше́нию к до́ллару.