Hlavní obsah

umělý

Přídavné jméno

  1. (nevzniklý přirozenou cestou) иску́сственныйmed. umělé dýcháníиску́сственное дыха́ние, дыха́ние рот в ротmed. umělá výživaиску́сственное пита́ниеmed. umělý chrupвставны́е зу́бы, вставна́я че́люсть, зубно́й проте́зmed. umělá ledvinaиску́сственная по́чкаzeměd. umělá hnojivaиску́сственное удобре́ниеumělá hmotaпластма́сса, пла́стик
  2. (vytvořený umělcem) lit. а́вторский

Vyskytuje se v

dýchání: med. umělé dýcháníиску́сственное дыха́ние

hmota: umělá hmotaпластма́сса, пла́стик

hnojivo: průmyslová/umělá hnojivaминера́льные удобре́ния

chrup: umělý chrup(зубно́й) проте́з, иску́сственные зу́бы

inteligence: umělá inteligenceиску́сственный интелле́кт

ledvina: med. umělá ledvinaиску́сственная по́чка, аппара́т для гемодиа́лиза

oplodnění: med. umělé oplodněníиску́сственное оплодотворе́ние

přerušení: med. umělé přerušení těhotenstvíпреждевре́менное прекраще́ние бере́менности

spánek: med. umělý spánekиску́сственная спя́чка

strava: med. umělá strava (pro pacienta)иску́сственное пита́ние (для больно́го)

světlo: umělé/denní světloиску́сственный/дневно́й свет

těhotenství: umělé přerušení těhotenstvíабо́рт, иску́сственное прерыва́ние береме́нности

vlákno: text. umělé vláknoиску́сственное волокно́

výživa: med. umělá výživa pacientaиску́сственное пита́ние больно́го

kluziště: umělé kluzištěиску́сственный като́к

kůže: umělá kůžeкожзамени́тель

květina: umělé květinyиску́сственные цветы́

lepidlo: lepidlo na papír/sklo/umělou hmotuклей для бума́ги/стекла́/пластма́ссы

nahradit: nahradit cukr umělým sladidlemзамени́ть са́хар замести́телем са́хара

zub: umělé zubyиску́сственные зу́бы

umělý: med. umělé dýcháníиску́сственное дыха́ние, дыха́ние рот в рот