Hlavní obsah

třeba

Vyskytuje se v

podotýkat: netřeba podotýkatне на́до напомина́ть

poznamenat: Je třeba poznamenat, že...Сле́дует оговори́ться, что...

zbytečně: Není třeba zbytečně mluvit!Не́чего зря говори́ть!

puknout: Třeba si pukni!Чтоб ты ло́пнул!

tak: Tak je (to) třeba!Так и на́до!

со́весть: Je třeba znát hranice.На́до и со́весть знать.

třeba: je třebaна́до, ну́жно, сле́дует, необходи́мо