Hlavní obsah

suše

Vyskytuje se v

suchý: suché vínoсухо́е вино́

suchý: suchý zip(застёжка-)липу́чка

zip: suchý zipзастёжка-липу́чка

hrdlo: sucho v hrdle.В го́рле у него́ пересо́хло.

krmivo: suché krmivo pro kočky a psyсухо́й корм для ко́шек и соба́к

seno: sušit senoсуши́ть се́но

sucho: Panuje velké sucho.Стои́т за́суха.

sucho: mít sucho v krkuпересо́хло в го́рле у кого

suchý: suchá zeměсуха́я земля́

suchý: přejít suchou nohouпройти́ не замо́чив ног

suchý: suchý chlébсухо́й хлеб

suchý: suchý humorангли́йский (сухо́й) ю́мор

suchý: suchá číslaсухи́е ци́фры

vlas: mastné/suché/normální vlasyжи́рные/сухи́е/норма́льные во́лосы

nit: Nezůstala na něm nit suchá. promoklВесь до ни́тки промо́к., Не нём ни сухо́й ни́тки не остало́сь.

sušit: sušit hubuкласть зу́бы на по́лку

во́лос: жи́рные/сухи́е/норма́льные во́лосыmastné/suché/normální vlasy