Hlavní obsah

platební

Přídavné jméno

  • платёжныйplatební karta(ба́нковская) платёжная ка́рточка

Vyskytuje se v

bilance: obchodní/aktivní/platební bilanceторго́вый/акти́вный/платёжный бала́нс

čip: platební karta s čipemплатёжная ка́рта с чи́пом

karta: platební kartaба́нковская ка́рточка, платёжная ка́рта

neschopnost: ekon. druhotná platební neschopnostвтори́чная неплатёжеспосо́бность

podmínka: platební podmínkyусло́вия платежа́

příkaz: ekon. platební příkazплатёжное поруче́ние

výměr: platební výměrплатёжное поруче́ние

akceptovat: akceptovat platební kartuприня́ть/принима́ть креди́тную ка́рту

blokace: blokace (platební) kartyблокиро́вка ка́рты

debetní: debetní (platební) kartaдебето́вая ка́рта

schopnost: ekon. platební schopnostплатежеспосо́бность

termín: platební termínсрок платежа́

platební: platební karta(ба́нковская) платёжная ка́рточка