Hlavní obsah

příkaz

Vyskytuje se v

bankovní: bankovní příkazба́нковское поруче́ние

exekuční: exekuční příkazприка́з о наложе́нии аре́ста на иму́щество

inkaso: příkaz k inkasuпоруче́ние на инка́ссо

trvalý: ekon. trvalý příkaz (k úhradě)постоя́нное поруче́ние

zabavení: příkaz k zabavení majetkuприка́з об аре́сте иму́щества

zatčení: vydat příkaz k zatčeníвы́дать о́рдер на аре́ст

дава́ть: дава́ть прика́зdávat příkaz, přikazovat, nařizovat, poroučet co

дать: дать прика́зdát příkaz, přikázat, nařídit, poručit co komu

поруче́ние: платёжное поруче́ниеplatební příkaz, příkaz k úhradě

свы́ше: по предписа́нию свы́шеdle příkazu shora

веле́ние: По ве́лению се́рдца.Podle příkazu srdce., Jak srdce poručilo.