Hlavní obsah

nejmenší

Vyskytuje se v

dohoda: hist. Malá dohodaМа́лая анта́нта

malá: sport. malá domůпас наза́д вратарю́

malý: malé písmenoстро́чная бу́ква

písmeno: velké/malé písmenoпрописна́я/строчна́я бу́ква

pivo: malé pivoма́ленькое пи́во, ма́ленькая кру́жка пи́ва

potřeba: malá potřebaмочеиспуска́ние

pysk: anat. velké/malé stydké pyskyбольши́е/ма́лые половы́е гу́бы

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

třikrát: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше, втро́е ме́ньше

vápno: malé vápno brankovištěпло́щадь воро́т, врата́рская пло́щадь

elektrospotřebič: velké/malé elektrospotřebičeкру́пная/ме́лкая бытова́я те́хника

obchodovat: obchodovat v malémторгова́ть в ро́зницу

porce: malá/velká porceма́лая/больша́я по́рция

postava: vysoká/malá/štíhlá postavaвысо́кая/ма́лая/стро́йная фигу́ра

vybrat: vybrat (si) menší zloиз двух зол вы́брать ме́ньше

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

zvolit: zvolit cestu nejmenšího odporuвы́брать путь наиме́ньшего сопротивле́ния

бу́ква: velké/malé písmenoпрописна́я/стро́чная бу́ква

лю́лька: autosedačka (pro nejmenší děti)автомоби́льная лю́лька

миниатю́ра: divadlo malých foremтеа́тр миниатю́р

немно́гое: o něco (málo) míň, o něco menšíнемно́гим ме́ньше

таз: velká/malá pánevбольшо́й/ма́лый таз

в: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше

купю́ра: peníze v malých bankovkáchде́ньги в ме́лких купю́рах

ни́зкий: Je malý., Je malé postavy.Он ни́зкого ро́ста.

рост: vysoká/malá/střední postavaвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

торгова́ть: obchodovat/prodávat v malémторгова́ть в ро́зницу

де́тка: malé děti, malé starostiма́ленькие де́тки - ма́ленькие бе́дки

ме́ньший: vybrat si menší zloиз двух зол выбира́ть ме́ньшее

напёрсток: malý jako hrášek, droboučkýс напёрсток кто/что

разузна́ть: zjistit vše do nejmenších podrobnostíразузна́ть всю подного́тную

те́сный: Svět je malý. o neočekávaném setkání ap.Мир те́сен.