Hlavní obsah

městský

Vyskytuje se v

doprava: městská (hromadná) dopravaгородско́й (обще́ственный) тра́нспорт

stát: městský státго́род-госуда́рство

úřad: městský úřadмуниципалите́т

hradba: městské hradbyгородски́е сте́ны

knihovna: národní/městská/vědecká knihovnaнациона́льная/городска́я/нау́чная библиоте́ка

rada: městská/bankovní radaгородско́й/ба́нковский сове́т

věznice: městská vězniceгородска́я тюрьма́

vyhláška: městská vyhláškaгородско́е положе́ние

zastupitelstvo: městské zastupitelstvoмуниципалите́т

městský: městská vyhláškaгородско́е положе́ние