Hlavní obsah

film

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (dílo) фильм, кино́, карти́наhraný filmигрово́й фильмdokumentární filmдокумента́льный фильмkrátký/celovečerní filmкороткометра́жный/полнометра́жный фильмkreslený/loutkový filmмультипликацио́нный/ку́кольный фильм
  2. (zachycené snímky) плёнка
  3. (fotografický) плёнкаvyvolat filmпрояви́ть плёнку
  4. (kinematografie) фильм, кинематогра́фия
  5. (povlak) плёнка

Vyskytuje se v

akční: akční filmбоеви́к, остросюже́тный фильм, э́кшн-фильм

animovaný: animovaný filmмультипликацио́нный фильм, мультфи́льм

dokumentární: dokumentární filmдокумента́льный фильм, кинодокуме́нт

hraný: hraný filmигрово́й фильм

němý: němý filmнемо́е кино́

nepřístupný: mládeži nepřístupný filmфильм для взро́слых

přístupný: Film není přístupný mládeži do 18 let.Де́ти до 18 лет на фильм не допуска́ются.

zvukový: zvukový filmзвуково́е кино́

hororový: hororový filmфильм у́жасов

hrát: hrát ve filmuснима́ться в фи́льме

kontroverzní: kontroverzní filmпротиворечи́вый фильм

kreslený: kreslený filmмультипликацио́нный фильм, му́льтик

napínavý: napínavý filmтри́ллер

nenáročný: nenáročný filmнезате́йливый фильм

pirátský: pirátské stahování filmůнелега́льное ска́чивание фи́льмов

promítání: promítání filmuпока́з фи́льма, кинопрое́кция

promítat: promítat filmпока́зывать кино́, демонстри́ровать (кино́)фильм

promítnout: promítnout nový filmпоказа́ть но́вый фильм

propást: propást začátek filmuпропусти́ть нача́ло фи́льма

přetlumočit: přetlumočit filmдубли́ровать фильм

původní: film. film v původním zněníфильм в оригина́ле

sledovat: sledovat filmсмотре́ть фильм

soutěžní: soutěžní filmко́нкурсный фильм

ujít: Film celkem ušel.Фильм вполне́ сойдёт., Фильм вообще́ неплохо́й.

ukázka: ukázka z nového filmuкадр из но́вого фи́льма

uvedení: uvedení filmu do kinпока́з фи́льма в кинотеа́трах

vložit: vložit film do fotoaparátuзаряди́ть фотоаппара́т плёнкой

sláva: Ten film není žádná sláva.Тот фильм ничего́ осо́бенного/так себе́.

zpomalený: být jako zpomalený filmтащи́ться как черепа́ха

мультипликацио́нный: animovaný filmмультипликацио́нный фильм

демонстри́ровать: promítat filmдемонстри́ровать кинофи́льм

игрово́й: hraný filmигрово́е кино́

ку́кольный: loutkový filmку́кольный фильм

пока́з: promítání/projekce filmuпока́з фи́льма

показа́ть: promítnout filmпоказа́ть фильм

просмо́тр: zhlédnutí filmuпросмо́тр фи́льма

субти́тр: film s titulkyфильм с субти́трами

худо́жественный: hraný filmхудо́жественный фильм

экшн: akční filmэкшн-фи́льм

film: dokumentární filmдокумента́льный фильм

возни́кнуть: Возни́кли тру́дности.Nastaly potíže.

тру́дность: Возни́кли тру́дности.Objevily se potíže.

potíž: Возни́кли тру́дности.Nastaly potíže.