Hlavní obsah

desátá

Vyskytuje se v

tisíc: horních deset tisícвы́сшее о́бщество, верху́шка, верхи́ (о́бщества)

čtvrt: tři čtvrtě na desetбез че́тверти де́сять

deko: deset dekaсто грамм

kilometr: deset kilometrů od...в десяти́ киломе́трах от...

klesnout: klesnout na desáté místoопусти́ться на деся́тую пози́цию

koleno: příbuzný z desátého kolenaседьма́я вода́ на киселе́

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají o deset minut.Мои́ часы́ спеша́т на де́сять мину́т.

srazit: srazit deset procent z cenyски́нуть де́сять проце́нтов с цены́

brát: brát všema desetiс рука́ми оторва́ть

deset: brát co všemi deseti bez váháníбрать что обе́ими рука́ми

horní: horních deset tisícве́рхние де́сять ты́сяч

k, ke, ku: od desíti k pětiиз рук вон, всё ху́же

pět: od desíti k pětiвсё ху́же, из рук вон, чем да́льше, тем ху́же

оторва́ть: budou brát všemi deseti, utrhnou ruceс рука́ми оторву́т

гра́дус: deset stupňů pod nulouморо́з в де́сять гра́дусов

дели́ться: Deset je dělitelné pěti.Де́сять дели́тся на пять.

за: deset kilometrů odtudза де́сять киломе́тров отсю́да

о́коло: přibližně deset kusůо́коло десяти́ штук

с: Dostanu/Platíte deset rublů.С вас де́сять рубле́й.

облиза́ть: oblíznout všech desetпа́льчики облиза́ть

са́жа: Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.Дела́ как са́жа бела́.

седьмо́й: příbuzný z desátého kolena, vzdálená přízeňседьма́я вода́ на киселе́

хвата́ться: brát všemi deseti coобе́ими рука́ми хвата́ться за что