Hlavní obsah

choroba

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

cévní: cévní chorobyсосу́дистые заболева́ния

civilizační: civilizační chorobaболе́знь цивилиза́ции

duševní: duševní chorobaдуше́вная боле́знь

ischemický: ischemická choroba srdečníишеми́ческая боле́знь се́рдца

srdeční: med. ischemická choroba srdečníишеми́ческая боле́знь се́рдца

venerický: med. venerické chorobyвенери́ческие заболева́ния

konečný: med. konečné stadium chorobyпосле́дняя ста́дия боле́зни

plicní: med. plicní chorobyзаболева́ния лёгких

choroba: Alzheimerova/Crohnova chorobaболе́знь Альцге́ймера/Кро́на