Hlavní obsah

сей

Vyskytuje se v

с: z ničeho nic, z čista jasna, náhleни с того́ ни с сего́

сей: do(po)sud, až doteďдо сих пор

си́льный: mocní tohoto světaси́льные ми́ра се́го

сон: Jak tomu rozumět?Что сей сон зна́чит?

раздо́р: vyvolávat rozbrojeсе́ять раздо́ры

cosi: kdesi cosiда то, да сё

tento: do té dobyдо сих пор, до настоя́щего вре́мени

tentokrát: pro tentokrátна сей раз

vteřina: ve vteřiněсию́ секу́нду

z, ze: z ničeho nicни с того́ ни с сего́

aktivovat: aktivovat SIM kartuактиви́ровать сим-ка́рту

dnešek: do dneškaдо сих пор

kdesi: kdesi cosiто да сё

promluvit: promluvit si o všem možnémпотолкова́ть о том о сём

ani: ani takový, ani makovýни то ни сё

potud: odtud až potudот сих до сих

rak: ani ryba ani rakни ры́ба, ни мя́со, ни то, ни сё

ryba: Není ani ryba, ani rak.hovor. Он ни ры́ба, ни мя́со., Он ни то ни сё.

пора́: dosudдо сих по́р