Hlavní obsah

промышленный

Vyskytuje se v

шпиона́ж: průmyslová špionážпромы́шленный шпиона́ж

průmyslový: průmyslový podnikпромы́шленное предприя́тие

zboží: průmyslové zbožíпромы́шленные това́ры

zóna: průmyslová zónaпромы́шленная зо́на

design: průmyslový designпромы́шленный диза́йн

podnik: průmyslový/dopravní/strojírenský podnikпромы́шленное/тра́нспортное/машинострои́тельное предприя́тие

výroba: průmyslová/zemědělská výrobaпромы́шленное/сельскохозя́йственное произво́дство

вое́нно-промы́шленный: vojenskoprůmyslový komplexвое́нно-промы́шленный ко́мплекс