Hlavní obsah

организа́ция

Vyskytuje se v

но́мер: identifikační číslo organizace, IČO идентификацио́нный но́мер организа́ции

identifikační: identifikační číslo organizace IČOидентификацио́нный но́мер организа́ции, ИНО

národ: Organizace spojených národů OSNОрганиза́ция Объединённых На́ций ООН

organizace: odborová organizaceпрофсою́зная организа́ция

příspěvkový: příspěvková organizaceорганиза́ция осно́ванная на взно́сах

rozpočtový: ekon. rozpočtová organizaceбюдже́тная организа́ция

spojený: Organizace spojených národů OSNОрганиза́ция Объединённых На́ций ООН

společenský: společenská organizaceобще́ственная организа́ция

neziskový: nezisková organizaceнекомме́рческая организа́ция

odborový: odborová organizaceпрофсою́зная организа́ция

zaměstnavatelský: zaměstnavatelské organizaceорганиза́ции работода́телей

zřizovatel: zřizovatel organizaceучреди́тель организа́ции

организа́ция: odborová organizaceпрофсою́зная организа́ция