Hlavní obsah

ли

Vyskytuje se v

вряд: sotva, stěží, obtížněвря́д ли

ма́ло: nehraje roli, nerozhoduje, je to nepodstatnéма́ло ли что

нельзя́: s dovolením, dovolte, buďte tak hodný/hodnáнельзя́ ли

пра́вда: Není-liž pravda?, Že ano?Не пра́вда ли?

так: že (ano)?, nemám pravdu?, není-liž pravda?Не та́к ли?

ум: Máš rozum?, Jsi normální?В уме́ ли ты?

что: skutečně?, opravdu?что ли

чуть: jakoby, jako kdybyчуть ли не

кто: kdokoliv, někdoма́ло ли кто

сты́дно: Není ti hanba?, Nestydíš se?Не сты́дно ли тебе́?

удо́бно: Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?Удо́бно ли э́то сказа́ть?

plácnout si: Plácneme si?Ну по рука́м, что́ ли?

být: Není-liž pravda?Не пра́вда ли?

proclení: Máte něco k proclení?Име́ется/Есть ли у Вас что-нибу́дь, подлежа́щее деклари́рованию?

že: Je zima, že?Хо́лодно, не пра́вда ли?

tak: Je to tak?Так ли э́то?

ви́деть: jestli vidíšви́дишь ли