Hlavní obsah

вы́боры

Vyskytuje se v

коммуна́льный: komunální volbyкоммуна́льные вы́боры

вы́боры: přímé/nepřímé/všeobecné volbyпрямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́боры

де́лать: vybíratде́лать вы́бор

kolo: první kolo volebпе́рвый тур вы́боров

komunální: komunální volbyкоммуна́льные вы́боры

předčasný: polit. předčasné volbyдосро́чные вы́боры

přímý: přímé volbyпрямы́е вы́боры

svobodný: svobodné volbyсвобо́дные вы́боры

volba: komunální/doplňující/prezidentské volbyкоммуна́льные/дополни́тельные/президе́нтские вы́боры

volební: volební řádположе́ние о вы́борах

vypsat: vypsat (předčasné) volbyобъяви́ть (досро́чные) вы́боры

anulace: anulace výsledků volebотме́на результа́тов вы́боров

neregulérnost: stížnost na neregulérnost volebжа́лоба на непра́вильность вы́боров

prezidentský: prezidentské volbyпрезиде́нтские вы́боры

předepsat: předepsat datum volebназна́чить срок для вы́боров

široký: široký výběrширо́кий вы́бор

účast: volební účastуча́стие в вы́борах

výběr: velký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нт

výběrový: vypsat výběrové řízeníобъяви́ть ко́нкурс по вы́бору

vybraná: mít na vybranouиме́ть (на) вы́бор

zveřejnit: zveřejnit výsledky volebогласи́ть результа́ты вы́боров

вы́бор: podle výběru, na vybranou, s možností vybrat siна вы́бор