Hlavní obsah

volební

Přídavné jméno

  • Wahl-volební obdobídie Wahlperiodevolební programdas Wahlprogrammvolební obvodder Wahlbezirkvolební kampaňdie Wahlkampagnevolební hlasdie Wählerstimme

Vyskytuje se v

bitva: volební bitvader Wahlkampf

cirkus: volební cirkusder Wahlzirkus

demagogie: volební demagogiedie Wahldemagogie

fraška: volební fraškadie Wahlfarce

kandidát: volební kandidátder Wahlkandidat

kraj: volební krajder Wahlkreis

období: volební obdobídie Wahlperiode

obvodní: obvodní volební komisedie Bezirkswahlkommission

poměrný: poměrný volební systémdie Verhältniswahl

porážka: volební porážkadie Wahlniederlage

právo: volební/hlasovací právodas Wahlrecht/Stimmrecht

program: volební/vládní programdas Wahlprogramm/Regierungsprogramm

většinový: většinový volební systémdas Mehrheitswahlsystem

komise: volební komisedie Wahlkommission/der Wahlausschuss

volební: volební obdobídie Wahlperiode