Hlavní obsah

text

Podstatné jméno, rod mužský

  • der Textpsaný/tištěný textein geschriebener/gedruckter Text

Vyskytuje se v

otisk: otisk textuder Textabdruck

zarovnat: výp. zarovnat text dolevaden Text linksbündig ausrichten

zdrojový: zdrojový textder Quelltext

bilingvní: bilingvální textzweisprachiger Text

bublina: text v bubliněein Text in der Sprechblase

doprovázet: Text doprovázejí ilustrace.Der Text ist mit Illustrationen versehen.

hemžit se: Text se hemží cizími slovy.Der Text wimmelt von Fremdwörtern.

latina: text psaný latinouin Latein geschriebener Text

naučení: doba potřebná k naučení textudie zur Aneignung des Textes notwendige Zeit

neschůdný: neschůdný textschwieriger Text

prosvítat: Na zadní straně papíru prosvítá text.Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.

přeběhnout: přeběhnout text (očima)(mit den Augen) den Text überfliegen

redakční: redakční úpravy texturedaktionelle Korrekturen im Text

rekonstruovat: rekonstruovat (původní) textden (ursprünglichen) Text rekonstruieren

rozvrhnout: rozvrhnout text na stránceden Text auf der Seite verteilen

schránka: zkopírovat text do schránkyeinen Text ins Clipboard kopieren

učebnicový: učebnicové textyLehrbuchtexte

umazat: umazat část textueinen Teil des Textes ablöschen

vsunutí: vsunutí věty do textudie Einfügung des Satzes in den Text

vysvětlivka: opatřit text vysvětlivkamieinen Text mit Erläuterungen versehen

změna: provést nějaké změny v textueinige Textänderungen vornehmen

text: psaný/tištěný textein geschriebener/gedruckter Text