Hlavní obsah

sondern

Spojka

  • nýbrž, aleuvozuje zápornou výpověďNicht er hat es getan, sondern sie.Neudělal to on, ale ona.

Vyskytuje se v

nicht: nejen ... ale i, nejen ... nýbrž inicht nur ... sondern auch

nur: nejen ale inicht nur... sondern auch

absondern: Stranil se svých spolužáků.Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.

dazwischen: Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.

etwa: Není ani tak hloupý, ale je líný.Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.

sondern: Neudělal to on, ale ona.Nicht er hat es getan, sondern sie.

ale: Ne já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld.

zvlášť: projednat co zvlášťetw. gesondert besprechen