Hlavní obsah

schod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (stupeň) die Stufe
  2. schody (schodiště) die TreppeJděte po schodech nahoru.Steigen Sie die Treppe hinauf.jezdící schodydie Rolltreppe

Vyskytuje se v

pohyblivý: pohyblivé schodydie Rolltreppe

pojízdný: pojízdné schodydie Rolltreppe

pozor: Pozor, schod!Achtung, Stufe!

dolů: jít po schodech dolůdie Treppe hinuntergehen

nahoru: stoupat po schodech nahorudie Treppe hinaufsteigen

patro: vystupovat po schodech do druhého patradie Treppe zum zweiten Stock hinaufsteigen

příkrý: příkré schodysteile Treppe

řítit se: řítit se po schodechdie Treppe herunter rasen

smeknout se: Na schodech se mi smekla noha.Mein Fuß ist auf der Treppe (aus)geglitten.

strmý: strmé schodysteile Treppe

vláčet se: vláčet se s dítětem do schodůsich mit dem Kind die Treppe hinauf schleppen

vyhrnout: Vyhrnula si šaty a vystoupila po schodech.Sie schürzte ihr Kleid und stieg die Treppe hinauf.

vychodit: vychodit schodyStufen austreten

vytesat: Vytesal schody do skály.Er haute Stufen in den Fels.

z, ze: spadnout ze schodůvon der Treppe fallen

zadrhnout: Zadrhl nohou o schod.Er ist über eine Treppenstufe gestolpert.

zametat: zametat písek ze schodůden Sand von der Treppe fegen

zvrtnout se: Na schodech se mu zvrtla noha.Auf der Treppe ist er mit dem Fuß (zur Seite) umgeknickt.

abkehren: Odmetla jsem špínu ze schodů.Ich kehrte den Schmutz von der Treppe ab.

fegen: smést písek ze schodůden Sand von der Treppe fegen

herunterkommen: sejít dolů po schodechdie Treppe herunterkommen

hochgehen: stoupat/jít do schodůdie Treppe hochgehen

stoßen: (s)hodit vázu ze schodůeine Vase von der Treppe stoßen

Stufe: Schodiště má 50 schodů.Die Treppe hat 50 Stufen.

stürzen: upadnout na schodechauf der Treppe stürzen

schod: jezdící schodydie Rolltreppe