Hlavní obsah

propuštění

Vyskytuje se v

vazba: propustit koho z vazbyj-n aus der Haft entlassen

kauce: být propuštěn na kaucigegen Kaution entlassen werden

nemocnice: propustit koho z nemocnicej-n aus dem Krankenhaus entlassen

propuštění: propuštění z nemocnicedie Entlassung aus dem Krankenhaus

propuštěný: propuštění věznientlassene Gefangene

reverz: propuštění (z nemocnice) na reverzdie Entlassung (aus dem Krankenhaus) gegen Revers

vězeň: propustit vězně na svoboduden Gefangenen auf freien Fuß setzen

vyhrožovat: Vyhrožuje zaměstnancům propuštěním.Er droht den Angestellten mit Entlassung.

vymoct: Advokát vymohl jeho propuštění.Der Anwalt erwirkte seine Freilassung.

z, ze: propustit koho ze službyj-n aus dem Dienst entlassen