Hlavní obsah

pozvání

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

bez, beze: přijít bez pozváníohne Einladung kommen

aniž: Přišel, aniž byl pozván.Er kam, ohne eingeladen zu sein.

grilování: pozvat koho na grilováníj-n zum Grillen einladen

kafe: pozvat koho na kafej-n zum Kaffee einladen

několikerý: několikeré upozornění/pozvánímehrfache Warnung/Einladung

panák: pozvat koho na panákaj-n auf einen Schnaps einladen

pohovor: pozvat koho na pohovorj-n zu einer Besprechung einladen

posvícení: pozvat koho na posvíceníj-n zur Kirchweih einladen

rande: pozvat koho na randej-n zum Date einladen

večeře: pozvat koho na večeřij-n zum Abendbrot einladen

Essen: pozvat koho na jídloj-n zum Essen einladen

Tisch: pozvat koho ke stoluj-n zu Tisch bitten

bitten: pozvat ke stoluzu Tisch bitten

Drink: pozvat koho na drinkj-n zu einem Drink einladen

Ehre: Toto pozvání by si měl pokládat za čest.Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.

einladen: pozvat koho v neděli na čajj-n für Sonntag zum Tee einladen

hineinbitten: Lékař pozval pacienta dále.Der Arzt bat den Patienten hinein.

Kuchen: Pozvala mě na kávu a moučník.Sie hat mich zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

laden: pozvat koho k soběj-n zu sich laden

ungebeten: objevit se někde bez pozváníirgendwo ungebeten erscheinen

pozvání: pozvání na plesdie Einladung zu einem Ball