Hlavní obsah

večeře

Vyskytuje se v

ohřát: Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?Co si mám ohřát k večeři?

opozdit se: Er hat sich wieder zum Abendessen verspätet.Zase se opozdil k večeři.

připravit: das Abendessen zubereitenpřipravit večeři

sezvat: Ich lud die Bekannten zum Abendbrot ein.Sezval jsem známé na večeři.

uvařit: Was wirst du heute zum Abendessen kochen?Co dnes uvaříš k večeři?

bei: beim Abendessen seinprávě večeřet

einschließen: Das Abendessen ist im Preis eingeschlossen.Večeře je zahrnuta v ceně.

essen: zu Mittag/Abend essenobědvat/večeřet

kärglich: ein kärgliches Abendbrot essenjíst chudou večeři

večeře: j-n zum Abendbrot einladenpozvat koho na večeři