Hlavní obsah

pilně

Vyskytuje se v

balík: poštovní/pilný balíkdas Postpaket/Eilpaket

pilný: pošt. pilný dopisder Eilbrief

také: Je také pilná.Sie ist auch fleißig.

že: Že by byla pilná, to se nedá říct.Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.

včela: pilný jako včelafleißig wie eine Biene

emsig: na čem pilně pracovatan etw. emsig arbeiten

aber: Není chytrá, zato ale pilná.Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.

Biene: být pilný jako včeličkafleißig wie eine Biene sein

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

eifrig: pilně se učiteifrig lernen

fleißig: být pilným žákemein fleißiger Schüler sein

viel: Je mnohem pilnější než ty.Er ist viel fleißiger als du.