Hlavní obsah

otec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rodič) der Vaterbýt celý otecganz der Vater seinnevlastní/adoptivní otecder Stiefvater/Adoptivvater
  2. (Bůh) der Vater
  3. (církevní titul) der VaterSvatý otecder Heilige Vater
  4. (ochránce ap.) der Vater
  5. kniž.(tvůrce, zakladatel) der Vater
  6. otcové (předkové) die Väter

Vyskytuje se v

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

duchovní: duchovní otecgeistlicher Vater

z, ze: z otce na synavom Vater auf den Sohn

být: Otec je na zahradě.Der Vater ist im Garten.

dědictví: dědictví po otciväterliches Erbe

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

po: zdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben

podle: pojmenovat syna podle otceden Sohn nach seinem Vater nennen

podobný: být podobný otcidem Vater ähnlich sein

přísný: přísný otecein strenger Vater

rozhněvaný: rozhněvaný oteczorniger Vater

teta: teta z otcovy stranyeine Tante väterlicherseits

zruinovat: zruinovat otcův podnikVaters Betrieb ruinieren

přání: Přání je otcem myšlenky.Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.

otec: otcovépředkové die Väter