Hlavní obsah

nehoda

Podstatné jméno, rod ženský

  • der Unfallmít nehodueinen Unfall habendopravní nehodader Verkehrsunfall

Vyskytuje se v

dopravní: dopravní nehodader Verkehrsunfall

následek: následky nehodydie Unfallfolgen

dálnice: dopravní nehoda na dálniciein Verkehrsunfall auf der Autobahn

moct: Za nehodu může řidič.Die Schuld an dem Unfall trägt der Fahrer.

následkem: oběti na životech následkem dopravních nehodPersonenschäden infolge von Verkehrsunfällen

ochromit: Nehoda ochromila dopravu.Der Unfall hat den Verkehr lahmgelegt.

vyprostit: vyprostit oběti nehodydie Unfallopfer retten

zapříčinit: zapříčinit nehodueinen Unfall verursachen

nach: několik málo minut po nehoděwenige Minuten nach dem Unfall

Ausgang: smrtelná nehodaein Unfall mit tödlichem Ausgang

berichten: podat podrobnou zprávu o cestě/nehoděvon einer Reise/über den Unfall ausführlich berichten

dazukommen: Přišel jsem, právě když se stala nehoda.Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.

durchstoßen: Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.

gedenken: připomenout si oběti nehodyder Opfer des Unfalls gedenken

Serie: série nehodeine Serie von Unfällen

Unfall: být pojištěný proti nehoděgegen Unfall Versichert sein

unschuldig: nemít na nehodě vinuan dem Unfall unschuldig sein

vorbeikommen: jet autem kolem nehodymit dem Auto an einem Unfall vorbeikommen

nehoda: dopravní nehodader Verkehrsunfall